Moje velká láska

Drama N (2005).

Režie:P. Kahane

Hrají:T. C. Wied, M. Mendl, P. Bongartz

N, 2005