Sedm

Obžerství, hamižnost, lenost, smilstvo, pýcha, závist, hněv – sedm slov, sedm smrtelných hříchů, které budou potrestány sedmi vraždami. Po první z nich se pouštějí do pátrání detektivové Sommerset a Mills. První je zkušený skeptik těsně před důchodem, druhý horkokrevný mladík s věčně osamělou manželkou… Detektiv William Somerset odchází za sedm dní do důchodu. Na oddělení za něj přichází mladý a netrpělivý detektiv David Mills. Millsova žena Tracy si nemůže ve městě, kde nikoho nezná, zvyknout. Spřátelí se s detektivem Somersetem a jen jemu prozradí, že s Davidem čeká dítě. Oba detektivové se sejdou u první vraždy náruživého jedlíka. Na zdi za ledničkou najdou nápis „obžerství“. Den nato je nalezen mrtvý vychytralý obhájce a u jeho mrtvoly krví psaný nápis „lakomost“. Zkušený Somerset si jako první uvědomí, že tím případ zdaleka nekončí. Nejde o obyčejného vraha, ale o inteligentního fanatika, který se rozhodl potrestat smrtelné hříchy lidstva. Je jich sedm: obžerství, lakomství, lenost, závist, hněv, pýcha a smilstvo. Vraždy mají vyvolat pokání... Vdova po obhájci si všimne, že obraz na fotografii z místa činu visí obráceně. Na zadní straně obrazu najde Somerset s Millsem nápis „pomoc“, složený z otisků prstů, které nepatří oběti. Následujícího dne policie zjistí, že otisky patří muži jménem Victor, který má vážnou duševní poruchu a byl již několikrát ve vězení. Jdou k němu do bytu a v posteli najdou žijící spoutanou lidskou trosku. Na zdi pak nápis „lenost“. Somerset se vydává do knihovny. Podle útržků citátů, které vrah zanechává na místech činu, musel přečíst řadu knih, Dantem a Shakespearem počínaje a Miltonem konče. Somerset žádá o službu svého informátora s kontakty na FBI. Dozví se, že na seznamech FBI s řadou podobných výpůjček z knihovny figuruje jakýsi John Doe. Somerset s Millsem ho chtějí navštívit, ale Doe je spatří na chodbě a dá na útěk. Mills ho pronásleduje, je zraněn a Doe mu přiloží pistoli ke spánku. Ale nevystřelí… Při prohlídce Doeova bytu najdou detektivové doličné předměty, mezi nimi dva tisíce zápisníků – Doeovo životní dílo. Nenajdou však žádné otisky prstů. Doe, který je na útěku, jim do bytu volá a informuje je, že vzhledem k okolnostem musí změnit svůj plán. Příští den je nalezena mrtvá prostitutka a další den krásná žena, kterou vrah zohavil a její krví napsal slovo „pýcha“… Sedmý den se John Doe sám přichází udat na policii. Policejní lékař zjistí, že si Doe sám uřezal kůži z konečků prstů, aby nezanechal otisky. Mills je přesvědčen, že se jim vysmívá, protože do sedmi smrtelných hříchů scházejí ještě dvě vraždy…

Režie:D. Fincher

Hrají:M. Freeman, B. Pitt, G. Paltrowová, K. Spacey, A. K. Walker

USA, 1995