Osudný konflikt: Judea a Řím (1)

Dvoudílná mini série Osudný konflikt: Judea a Řím se zabývá bouřlivým životem krále Heroda a přibližuje velkolepý vzestup a tragický pád Judee pod nadvládou Římské říše. Tyto dvě historické události sice dělí sedm desetiletí, přesto byly navždy spojeny mužem, který dostal za úkol popsat milníky vedoucí ke konci Judee – kontroverzním historikem Flaviem Josephem. Osudný konflikt: Judea a Řím nahlíží na dějiny z neokoukané perspektivy. Využívá k tomu slova i skutky nechvalně proslulého židovského učence a generála, dějepisce a údajného zrádce. Nenechte si ujít strhující příběh o vzniku a zániku Jeruzaléma.

N, 2018

Uvidíte v TV