Vzestup a pád: bod zvratu 2. světové války (3)

Prostřednictvím vojenských akcí, velkých bitev a ústupů, porážek a vítězství se zaměříme na to, co rozhodlo o výsledku na bojištích i ve vzduchu v Evropě, Asii, severní Africe a ve světových oceánech.

Austr., 2019

Uvidíte v TV