Americká válka

7. prosince 1941, osm hodin ráno. Kapitán Micuo Fučida prolétal těžkou protiletadlovou palbou nad havajským přístavem Pearl Harbor. Vrcholily měsíce plánování a výcviku. Fučida vedl první vlnu japonských bombardérů útočících na tichomořské loďstvo námořnictva Spojených států. Následující minuty měly ukázat, jestli bude japonský plán fungovat. Poklidné nedělní ráno na havajském ostrově, kotvící americké loďstvo. A najednou se strhlo peklo. Rozezněly se sirény leteckého poplachu, námořníci vyskočili z lůžek a spěchali na paluby obsadit dělostřelecké baterie a zaměřit útočící japonské letectvo. Zahájili palbu na výškové i střemhlavé bombardéry. Někteří námořníci se rozhlédli a uviděli letouny, které se na ně řítily přibližně ve výšce paluby. Torpédové bombardéry shodily svůj náklad do vody.

VB, skryté titulky