Jak básníkům chutná život

Komedie ČR (1987). Štěpán Šafránek nastupuje do nemocnice, kde ale nevyhovuje současným kolegům. Po neshodě s nadřízenými je přesunut na všemi neoblíbené venkovské místo, kde však potká novou lásku. Zatímco Kendy se jako pomocný režisér vrací do rodného města natáčet s televizním štábem třináctidílný seriál, Štěpán Šafránek, vybaven po promoci maminčinými radami, nastupuje na své první místo - na internu zdejší nemocnice. Jeho nepřizpůsobivost místním poměrům a smysl pro etiku zvoleného povolání však příliš nevyhovuje ostatním už zaběhnutým kolegům. Zatímco ti se škodolibě baví jeho horlivostí a zodpovědností, Štěpán má stále větší problémy s nadřízenými, až je nakonec přesunut na všemi odmítané místo venkovského obvodního lékaře. V Bezdíkově však potkává novou, snad už trvalou a opětovanou lásku, s níž se posléze rozhodne žít a pracovat v severních Čechách.

Režie:D. Klein

Hrají:P. Kříž, D. Matásek, E. Vejmělková, J. Hlaváčová, R. Hrušínský, M. Myslíková, B. Holišová, K. Roden

ČR, 1987