Plody hněvu - kulturní dědictví vzpoury mladých Arabů v severoafrických státech

Dokument