Artmix

GAVU v Chebu vystavila nejslavnější Načeradského díla z let 1967 až 1974, rozměrná plátna, která maloval podle sportovních fotografií nalezených v denním tisku. Když se v jeho pozůstalosti našla krabice plná starých novinových výstřižků, nikoho nenapadlo, co za poklad se v ní vlastně skrývá. Až po podrobnějším prozkoumání bylo jasné, že jde o malířovy múzy – výstřižky z novin a časopisů, které umělce oslovily natolik, že se staly jeho inspirací. „Obrazy jsou k vidění v těsné konfrontaci s těmito novinovými výstřižky, dá se tedy přímo nahlédnout do mistrovy kuchyně. Jde tak vlastně o unikátní badatelskou výstavu, která detailně zkoumá metody Načeradského tvorby,“ upřesňuje ředitel GAVU a kurátor výstavy Marcel Fišer. Druhou výstavu připravila Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s kurátorem Petrem Vaňousem. Přehlídka nazvaná Době navzdory je retrospektivní výstava ohlížející se za tvorbou malíře Jiřího Načeradského, který žil v letech 1939 až 2014. Výstava se jmenuje podle proměn, k nimž došlo za malířova života. Po listopadu 1989 působil jako vedoucí Ateliéru figurální a monumentální malby na pražské AVU, a na FAVU VUT v Brně. Jeho ateliérem prošlo mnoho studentů, kteří jsou dnes již etablovanými umělci na naší výtvarné scéně. Hlásí se dnes k němu? Jakým způsobem ovlivnil jejich tvorbu? Jaký byl malíř, kterému všichni říkali Náča? To se dozvíme od jeho žáků, kterými byli například Josef Bolf, Lubomír Typlt, Roman Trabura, Jana Kasalová. Zároveň představíme jejich aktuální tvorbu. ARTMIX plus přinese jako obvykle nejzajímavější výstavy a kulturní počiny z lednové domácí scény.

Režie:J. Chytilová

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Artmix

  • Artmix

  • Artmix