Zázrak na břehu Volhy

Dokument (2006). Úsilím několika zapálených lidí, především pravoslavného kněze otce Dimitrije, vzniklo gymnázium. Umožňuje vzdělání a výchovu mladé generace. Mimořádné na tom je, že celý komplex stojí v průmyslovém městě Togliati, které bylo vybudováno na břehu Volhy poté, co původní městečko nechala sovětská vláda zatopit, aby vznikla obrovská přehrada. Celá iniciativa je důkazem, že ani desetiletí totality sovětské moci nezměnilo dobré srdce ruského člověka.

Režie:S. Kabošová

2006, skryté titulky