2. světová válka: Závod o vítězství (6)

Jak a proč vzniklo ústřední spojenectví Velké Británie, USA a Sovětského svazu? Dozvíme se, jak mezi těmito spojenci probíhaly závody o vítězství a poválečnou nadvládu.

VB, 2020

Uvidíte v TV