Clippato

Súťaž SR (2002). Hudobno-zábavno-súťažný cyklus videoklipov klasickej hudby z celého sveta v podaní popredných domácich a zahraničných interprétov moderuje Martin Babjak. José Carreras, Barbara Fritolli, Schola Gregoriana Pragensis, Sarah Brightman, José Cura, Andrea Bocelli. (29 min)

SR, 2002

Uvidíte v TV

  • Clippato

  • Clippato

  • Clippato