Emoce v umění (5/24)

Španělský hudebník, pianista, humanista, zpěvák, píšící a moderující všeuměl Ramón Gener, jehož seriál To je opera (This is opera) jste měli možnost nedávno sledovat na televizních obrazovkách, vytvořil v roce 2017 čtyřiadvacetidílný cyklus This is art, který jsme česky nazvali Emoce v umění. V úvodu každé části mj. říká: „Mám rád ty, kteří se dokáží vyjádřit skrze umění, aby sdíleli to nejuniverzálnější: emoce! Obraz, socha nebo píseň mě inspirují, vyvolají ve mně vzdor, lásku nebo dojetí. Miluji umění! V kontaktu s ním se sami proměňujeme v cosi jedinečného.“ Díl o marnivosti v umění zahájí Ramón Gener vyprávěním o Narcisovi, jehož všechny dívky milovaly. Jedna z nich, nymfa Echó, která mohla za trest jen opakovat slova ostatních, se ho pokusila svést. Ješitný Narcis ji však odmítl. Bohyně pomsty Nemesis Narcise za jeho namyšlenost potrestala. Když se jednou procházel po lese a měl velkou žízeň, vydal se osvěžit k blízkému jezírku. Naklonil se nad hladinu a spatřil odraz své tváře jako v zrcadle. Opojen vlastní krásou se však sklonil tak hluboko, že ho voda pohltila.

2017, skryté titulky

Uvidíte v TV