Rození obchodníci XVI (11)

TR4 v opravě. Dokument. Mike najde klasický Triumph TR4 z roku 1964 v britské závodní zeleně. Sice nemá rez, ale nejezdil už 20 let a Ant má plné ruce práce s velkými opravami

Uvidíte v TV