Legendární místa (14)

Boží hněv. Josh Gates zkoumá místa, kde zkáza a vznik jdou úžasně ruku v ruce.