Historie křesťanství (6)

Jak se z malé židovské sekty stalo nejpočetnější náboženství na světě? Tentokrát se zaměříme na kořeny křesťanství a důvod jeho nečekaného rozšíření do Asie, Evropy, Afriky i na americký kontinent.

VB, 2014

Uvidíte v TV