Přední linie (1)

Od severní Afriky po severní Evropu a od Středozemního moře až po Pacifik se ohlédneme za obrovskou rozmanitostí podmínek, s nimiž se vojáci v první linii museli vypořádat během 2. sv. války.

VB, 2020

Uvidíte v TV