Postřehy odjinud

Každá řeka má dva břehy. Dostat se z jednoho na druhý může být dost složité. Zvlášť, když přes ni nevedou žádné mosty. Řeka může být dobrou hranicí. A čím širší je, tím je lepší. Proto si Římané, kteří rozšiřovali své impérium, vybrali dvě evropské řeky, které oddělovaly jejich civilizovaný svět od toho barbarského, světlo od tmy. Na západě to byl Rýn a za Alpami právě Dunaj. Těmito řekami probíhal římský Limes – nejzazší hranice říše.

skryté titulky

Uvidíte v TV