Bohové a proroci

Učení Konfucia. Dokument (2008). Zevrubný výklad konfucianismu. Připravil M. Kratochvíl

2008, skryté titulky