Robinson Crusoe

Robinson Crusoe, mladík, žijící ve Skotsku v 18. století, je už od svého dětství zamilovaný do krásné Mary. Jenže jeho láska je zasnoubena s jeho přítelem Patrikem, který chce o svou snoubenku bojovat. Robinson výzvu na souboj přijme a Patrika nakonec zabíje a jeho sluha navíc zabije jednoho z Patrikových bratrů. Mary přemluví Robinsona, aby utekl ze země, než se situace uklidní. Robinson tak na rok odjíždí, cestuje na obchodní lodi a je pověřen vedením lodního deníku. Na moři se loď setkává s velkým množstvím bouří. Jedna z nich loď zanese na mělčinu a zničí ji. Robinson se ráno po bouři probouzí na skále a zjišťuje, že je jediný, kdo přežil.... Robinson všechny mrtvé pohřbí a další den se vydává na loď, kde kromě zásob jídla a střelného prachu nachází i kamaráda, kapitánova psa Skoka. Po několika dnech průzkumů Robinson zjišťuje, že je na ostrově. Postaví si přístřešek na pláži, aby okamžitě viděl projíždějící loď. Jednou opravdu loď kolem ostrova pluje, ale Robinsonovi se nepodaří upoutat její pozornost. Rozhodne se tu začít pořádně žít. Postaví si dům, založí zahrádku a ostrov již považuje za svůj domov, dokonce jej miluje. Již uběhl rok, co je Robinson na ostrově a společnost mu dělá pouze Skokan. Jednou při procházce ale narazí na lidskou stopu. Okamžitě běží zjistit, kdo je na ostrově a zda není jeho dům v ohrožení. V domě se ozbrojí a vydá se najít návštěvníky. Narazí na domorodce, kteří právě provádějí obětní obřad. Robinson zastřelí popravčího, a zachrání tak poslední oběť. Domorodci se dávají na útěk. Na ostrově zůstává pouze on a muž, kterého zachránil. Robinson se snaží o komunikaci, když jsou přepadeni uprchlými domorodci, ale společně je přemůžou. Robinson a zachráněný domorodec spolu zabijí nepřátele, ale vidí, že zachráněný muž chce sníst srdce jednoho z nepřátel, a uteče od něj... Nakonec na sebe ale znovu narazí a po dlouhém dohadování a předvádění sil si Robinson odvede domorodce k sobě domů a pojmenuje ho Pátek. Robinson Pátka učí angličtinu a všechny zvyky ze svého světa. Nakonec ale Pátek učí Robinsona, jak co pěstovat a další užitečné věci. Jednou večer chce Robinson naučit Pátka věci o Bohu. Ale Pátek má svého Boha – Pakiu a tak se pohádají a Pátek odchází... Oba se na ostrově potkávají, ale ignorují se. Robinson to už nemůže vydržet a tak se Pátkovi omluví. Zase žijí spolu a vše jim vychází. Ale oba vědí, že se Mimasové, národ, který chtěl Pátka zabít, brzy vrátí. Nastraží tak na obětní místo střelný prach a chystají se Mimase pozabíjet... Robinsonovi i Pátkovi je jasné, že se Mimasové vrátí. O úplňku jich přijde víc než normálně, přijdou se pomstít. Robinson a Pátek si naplánují cestu do Nové Británie. Pátek ví, že tam bydlí běloši a je to jen měsíc cesty. Pátek také vypráví o běloších, kteří přišli na jeho ostrov a zotročili jeho lid. Ale podle Pátka je Robinson jiný. V tu chvíli mu Robinson řekne, ať mu už neříká „pane“, že se jmenuje Robinson. Pátek chce vědět, co tedy znamená oslovení „pán“. Když se to dozví, odmítá být otrokem a odchází. Robinson tak sám postaví loď a chystá se na cestu do Nové Británie. Je mu ale líto, co se stalo. Nakonec se Pátek vrací a říká, že není žádný otrok. Robinson mu řekne, že je jeho přítel... Protože se blíží velká bouře, loď uvážou a schovají dobytek do domu. Bouře je obrovská jako ta, která Robinsona přivedla na ostrov. Během bouře navíc odplula Robinsonova loď a již není čas stavět novou. Úplněk se blíží...

Režie:R. Hardy, G. Miller

Hrají:P. Brosnan, P. Walkerová, J. Frain, I. Hart, W. Takaku

USA, 1997