Filmový medailón

Dokument ČR/SR (1973). Filmový medajlón klavírnych umelcov - manželov Macudzinských. (23 min)

ČR/SR, 1973

Uvidíte v TV