Prezidentova létající pevnost

Dokument VB (2019). Sledujte vývoj a výrobu nejnovějšího prezidentského speciálu, kdy se z obyčejného letadla stává přísně tajné řídící centrum.

VB, 2019