Artmix

Různé etapy lidské historie se lišily svým vztahem ke smrti. V umění a v kultuře obecně však byla smrt jako velké téma neustále aktuální. Přestože se v moderní společnosti smrt a umírání dostávají do stále více izolované či téměř tabuizované pozice, v umělecké tvorbě jsou přítomny a jsou jedním z významných námětů současného výtvarného umění, říká Otto M. Urban, kurátor výstavy Vanitas v Centru současného umění DOX. Umělci a umělkyně, jejichž díla se na výstavě objevují, se tématu vanitas – marnost – věnují dlouhodobě. Zájem plynule prochází generacemi, žánry i různými médii. Ve vystaveném souboru se tak vedle sebe objevují díla stará i několik desítek let, stejně jako řada prací, které vznikaly přímo pro výstavu. Ze sedmdesáti umělců jmenujme namátkou Jiřího Georga Dokoupila, Krištofa Kinteru, Hynka Martince, Jana Švankmajera, Eriku Bornovou, Davida Černého, Josefa Bolfa, Adélu Součkovou či Františka Skálu. ARTMIX plus jako vždy mapuje současné vizuální počiny na domácí scéně.

Režie:J. Chytilová

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Artmix

  • Artmix

  • Artmix