Klub přátel dechovky

Ve sklepním městečku Šidleny hrají Vacenovjáci a Vracovjáci.

Režie:R. Tesáček

2002

Uvidíte v TV