Berlín 1945 (1)

Vrátíme se v čase do Berlína osudového roku a podíváme se na něj očima německých lidí a spojeneckých vojáků. Toto je příběh osvobození, porážky a obnovy.

N, 2020

Uvidíte v TV