K věci

Podrobný rozbor aktuálních událostí a témat Marie Bastlové s významnými postavami veřejného života