Vzestup nacistů (3)

Dokument (2019). Jak se dostalo Německo do rukou nacistů? Tento seriál nám ukáže Hitlerovu cestu k moci z úhlu pohledu diktátorova nejtěsnějšího kruhu, jehož členové účinně podpořili jeho vzestup, ale i z hlediska těch, kteří se ho pokusili zastavit. Můžeme sledovat sérii událostí od politických intrik až po rozpad demokracie, který Hitlera povýšil na Führera, držitele neomezené moci. Seriál o vzestupu nacismu zkoumá, zdali se tomuto procesu dalo zabránit. Je užitečné poznat varovné signály, osudná rozhodnutí, zanedbané možnosti a mylné soudy, vědět, co mohlo Hitlera včas zarazit a změnit tok dějin. (70 min)

2019

Uvidíte v TV