Katedrála Notre Dame a její stavitelé

Poutavý příběh jedné z nejznámějších staveb současného světa. Až do osudného pondělí 15. dubna 2019, kdy se velká část chrámu Panny Marie vinou rozsáhlého požáru zřítila, byla jeho existence vnímána jako neotřesitelná. Smělý plán pařížského biskupa Maurice de Sullyho, jehož základní kámen byl položen roku 1163, se zhmotnil v jednu z nejkrásnějších gotických staveb, ikonu své doby. I přes svou majestátnost, která se zprvu zdála být nerealizovatelnou, a nádhernou výzdobu zahrnující desítky soch, tři překrásně zdobené portály v průčelí či fascinující rozetová okna, byly její dějiny provázeny těžkými obdobími. Po francouzské revoluci konce 18. století, kdy byla coby symbol monarchie závažně poškozena, se o její znovuvzkříšení postaral především básník Victor Hugo se svým slavným románem o Quasimodovi, zvoníkovi od Matky Boží. Podaří se tento symbol Paříže na březích řeky Seiny oživit i po nedávných tragických událostech?

Fr., skryté titulky