Apokalypsa: 2. světová válka (5/6)

V říjnu 1942 se začala radikálně měnit situace v Africe. Montgomeryho vojáci porazili u El Alamenju italsko-německá vojska, V listopadu se v Maroku a Alžírsku vylodili Američané a Britové. Francouzská severní Afrika se – s výjimkou Tuniska – postavila na stranu spojenců. Ve stejnou dobu se začal naplňovat osud německé 6. armády u Stalingradu. Její kapitulace počátkem února 1943 patřila k historickým zvratům světového konfliktu. V květnu 1943 Němci a Italové v Africe kapitulovali a o dva měsíce později se spojenci vylodili na Sicílii. Mussoliniho režim padl a Duce sám byl ve spektakulární operaci zachráněn svými nacistickými spojenci. Na východní frontě se u Kurska rozzuřila největší tanková bitva dějin. V okupované Evropě pokračovalo drama Židů, nad nimiž Hitler vyřkl rozsudek smrti, a Německo se zaplňovalo zahraničními dělníky, kteří měli proti své vůli přispět k vítězství třetí říše.

Fr., skryté titulky

Uvidíte v TV