Hudson a Rex II (5)

Detektiv Hudson a jeho psí kolega Rex, jsou zavoláni na místo zvané „Nová Valhala“, kde se hraje rolová hra, kdy každý hráč představuje nějakou postavu a snaží se ztvárnit činy dané postavy. Larpeři, jak jsou tito hráči nazýváni, přerušili svou hru, neboť jeden z nich našel mrtvého hráče Milese Chaffeye, který byl ve hře napůl Viking a napůl elf. Detektivové nemají vražednou zbraň, kterou byla zřejmě větší dýka, nebo meč, zato mají louku plnou podezřelých. Charlie Hudson získává informace o Milesovi i o ostatních hráčích a zároveň se dozvídá, jak moc larpeři berou hru vážně. Hudson zjistil, že Miles studoval archeologii a od docentky archeologie Helen Duboisové se dozví, že dokonce pracoval na vykopávkách, neboť jeho výzkumy právě na Valhale, nasvědčovaly, že i zde se mohli zastavit Vikingové. Helen tehdy vykopávky vedla, našli pozůstatky vikinských nástrojů, ale ukázalo se, že nejsou pravé. Charlie Hudson se ptá doktora Reginalda Meadeho, zda není možné, že by Miles skutečně mohl objevit vikinské artefakty, ale doktor Meade to absolutně odmítá. Navíc Hudsonovi sdělí, že Miles artefakty záměrně zfalšoval. Sarah Truongová určila jako smrtící zbraň vikinský meč, který všichni považují za repliku, ale když Sarah dokončí rozbor rzi z Milelsova těla, tak zjistí, že Miles byl zabit pravým vikinským mečem. Charlie Hudson podezírá i místního developera Brodyho Maxe, který chtěl na Valhale začít stavět domy, ale kvůli vykopávkám musel počkat. Když si jde Hudson s Brodym promluvit, označí Rex jeden sloup a Hudson po rozbití daného sloupu najde originální vikinský meč, kterým byl zabit Miles. Charlie Hudson si klade otázku, odkud by Brody věděl o meči, když s komunitou, nebo se znalci v oboru neměl žádné spojení. Policejní technik Jesse Mills najde spojení mezi Brodym a doktorem Meadem v telefonních záznamech. Jesse ještě zjistil, že Mead investoval do developerského projektu Brodyho Maxe a Charlie Hudson s Rexem jdou Meada zatknout. Miles Chaffey pozval doktora Meada na místo, kde našel vikinský meč a Mead Milese probodl hlavně kvůli tomu, že by měl ostudu na akademické půdě, kdyby se o Milesově nálezu někdo dozvěděl….

Hrají:J. Reardon, M. Nguyenová, K. Hanchard

Kan., 2019

Uvidíte v TV

Videoarchiv