Vzestup Pompejí (1)

V roce 2018 byla v Pompejích zahájena do té doby nevídaná záchranná a archeologická mise. Přední odborníci začali spolupracovat při pokusu najít nové stopy ohledně katastrofy, která toto město zasáhla.

Fr., 2019

Uvidíte v TV