Vetřelci dávnověku V (2)

Proroci & proroctví. Po tisíce let se lidská civilizace řídila slovy a skutky starověkých proroků, s kým ale tito proroci komunikovali?

2013

Uvidíte v TV