Miroslav Melena ve službách divadla

Miroslav Melena byl výraznou osobností české scénografie a divadelní architektury. Jako výtvarník spolupracoval se Studiem Ypsilon. Jako architekt rekonstruoval a přestavěl desítky českých divadel. Dokumentární portrét se snaží skrze vzpomínky jeho dětí a nejbližších spolupracovníků zachytit, jaký byl Melena člověk v soukromí a jakými východisky se řídil ve své tvorbě. Film divákům na konkrétních příkladech vysvětlí principy akční scénografie, které Melena uplatňoval v inscenacích Studia Ypsilon a představí východiska, kterými se řídil při stavbách a rekonstrukcích divadelních sálů ve snaze dosáhnout skvělé akustiky a zlepšení technického vybavení divadel. Diváci nahlédnou do několika stylově odlišných divadelních prostorů a pochopí, jaký je rozdíl mezi black boxem v divadle Archa a klasickým měšťanským divadlem v Jihlavě.

Režie:I. Tatíček

ČR, skryté titulky