R. Wagner: Parsifal

Wagnerova slavnostní posvátná hra Parsifal je o těžkém, beznadějném onemocnění a uzdravení, ať již v duchovním nebo fyzickém slova smyslu, o zázračné síle Svatého grálu (nádoby, do níž byla při Kristově smrti zachycena jeho krev), o léčivé moci Longinova kopí, jímž měl kdysi římský voják probodnout bok ukřižovaného Ježíše Krista, a konečně je o uzdravující síle jara, což je zpodobeno v závěrečné části zvané Karfreitagszauber – Kouzlo Velkého pátku hrané také samostatně při koncertních produkcích. V německy mluvících zemích se zpravidla uvádí tato jevištní zásvětní slavnostní hra, protože její přesný podtitul zní ein Bühnenweihfestspiel, o Velikonocích nebo při otevření nového divadla. Pro ČT art je toto Wagnerovo hudební veledílo také novinkou. Na scéně bayreuthského divadla uvidíte v inscenaci režiséra Uwe Erica Laufenberga z roku 2016 amerického basbarytonistu Ryana McKinnyho jako těžce zraněného vůdce rytířů Svatého grálu Amfortase, Georga Zeppenfelda jako Gurnemanze, Gerda Grochowského jako čaroděje Klingsora a ruskou dramatickou sopranistku Elenu Pankratovu z Jekatěrinburgu jako kouzelnici a léčitelku Kundry. Titulní roli zpívá německý hrdinný tenorista Klaus Florian Vogt, který se specializuje na wagnerovský repertoár. Na středověkém španělském hradu uchovává a uctívá družina rytířů Svatý grál a Longinovo kopí. Vůdce rytířů Amfortas trpí zraněním, které se nechce hojit. Kdysi vzal posvátné kopí s sebou do boje proti zlotřilému Klingsorovi, ale byl sveden krásnou Kundry. Při milostném aktu mu kopí uzmul Klingsor, a navíc ho jím bodl do boku a způsobil mu nezhojitelné poranění. Stárnoucí rytíř Gurnemanz vypráví dvěma novicům, že Amfortovo zranění může zahojit pouze bezelstný blázen, který zmoudří prostřednictvím soucitu (durch Mitleid wissend, der reine Tor). Objeví se neohrožený mladík Parsifal, který z nevědomosti zabil jednu z posvátných labutí. Nejdříve si Gurnemanz myslí, že by Parsifal mohl být oním zmiňovaným bloudem, ale když nepochopí mladík význam přijímání v chrámu Svatého grálu, odhání ho hněvivě pryč. Parsifal navštíví Klingsorovy magické zahrady, odolá Kundřiným svodům a odejme Klingsorovi ukradené kopí. O několik let později se Parsifal vrací k rytířům Svatého grálu, znovu se shledá s Kundry, která byla dosud ovládána Klingsorovými kouzly a promíjí jí. Zacelí Amfortovo poranění, předá kopí zpátky pravým ochráncům, nařizuje, aby byl odhalen Svatý grál, z něhož družina čerpá sílu a žehná rytířům.

Režie:U. E. Laufenberg