Dobrodružství vědy a techniky

Nový druh predátora se šíří po severovýchodě Severní Ameriky. Je o něco větší než kojot, ale jeho širší hlava, menší uši a delší nohy z něj dělají o něco víc vlka. Geneticky je to hybrid, který vzniká pářením mezi vlky a kojoty. V závislosti na regionu mají také více či méně velký podíl genů domácích psů. Tato zvířata jsou mimořádně přizpůsobivá a velmi pozorná, což jim umožňuje přežít v měnícím se prostředí. Migrují do mnoha měst na severovýchodě Spojených států a Kanady, ale navzdory jejich značné velikosti často zůstávají nepovšimnuti. Místa odpočinku si vybírají například na zelených plochách na okraji dálnic nebo železničních tratí; na místech uprostřed civilizace, kde je pravděpodobně nebudou rušit chodci nebo psi. Coby talentovaní pozorovatelé se rychle učí, že doprava je nebezpečná, a při pohybu přes své území se vyhýbají frekventovaným ulicím. Experti na ochranu přírody tvrdí, že východní kojoti v hustě osídlených oblastech nepředstavují pro obyvatele žádnou hrozbu, pokud je lidé nekrmí, takže si zachovávají přirozenou plachost.

N, skryté titulky

Uvidíte v TV