Příběh kamenných bot

Přírodní plastiky mají u nás poměrně bohatou tradici. U Kunštátu na Moravě místní amatér S. Rolínek vytesal do skály hasičskou sekerkou patnáctimetrový pomník T. G. Masaryka. Monumentální dílo, jež bylo ve své době největší sochou ve střední Evropě, se stalo předmětem nenávisti německých okupantů, ale později i komunistických tajemníků. Proto bylo systematicky ničeno, až zbyly jenom boty v mnohonásobně nadživotní velikosti, na které nezasvěcený divák dnes už pouze užasle zírá...

Režie:M. Hošt

1995, skryté titulky