Emoce v umění (14/24)

Španělský hudebník, pianista, humanista, zpěvák, píšící a moderující všeuměl Ramón Gener, jehož seriál To je opera (This is opera) jste měli možnost nedávno sledovat na televizních obrazovkách, vytvořil na přelomu let 2017–2018 čtyřiadvacetidílný cyklus This is art, který jsme česky nazvali Emoce v umění. V úvodu každé části mj. říká: „Mám rád ty, kteří se dokáží vyjádřit skrze umění, aby sdíleli to nejuniverzálnější: emoce! Obraz, socha nebo píseň mě inspirují, vyvolají ve mně vzdor, lásku nebo dojetí. Miluji umění! V kontaktu s ním se sami proměňujeme v cosi jedinečného.“ Barcelonský chrám Sagrada Família neboli Svatá rodina je ztělesněním křesťanské víry v kameni. Je to jedno z míst, kde křesťané nalézají to, v co věří, a kde nevěřící nacházejí klíč k pochopení křesťanského náboženství. Tento nedokončený chrám je ve Španělsku nejnavštěvovanější stavbou svého druhu a druhý na světě hned po Bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Tímto projektem vystoupal Antoni Gaudí na Olymp velkých géniů architektury. A podařilo se mu i něco víc. Před touto zakázkou navštěvoval Gaudí divadla, koncerty, dýchánky, a nevedl nijak pobožný život. Ale to se najednou změnilo. Když prý Gaudí stavěl nějaký dům, zajímal se nejprve o jeho majitele. V případě chrámu Sagrada Família k tomu přistupoval stejně, a začal se tedy zajímat o Boha. Objevil tak víru, a dokonce se stal zapáleným věřícím.

skryté titulky

Uvidíte v TV