Notes

Měsíčník hudební tolerance. Hudebních žánrů a stylů je dnes nespočetně mnoho. Měsíčník Notes se snaží dívat na všemožné hudební proudy bez jakýchkoli předsudků i odsudků. ČR (2009).

Režie:R. Lokajová

ČR, 2009

Uvidíte v TV

  • Notes

  • Notes

  • Notes