Sólo pro... Andreje Šebana

Soupis projektů, na kterých se podílel tento legendární slovenský kytarista, by byl prakticky bezbřehý. Spolupracoval téměř se všemi osobnostmi slovenské scény, a to jak progresivními, tak popovými: od Deža Ursinyho, přes Richarda Müllera až po Petera Lipu. Na koncertě v klubu Stará Pekárna se však představil jako geniální sólista, autor a interpret, který se invenčně dotýká hranic alternativní a vážné hudby. V mnohonásobných, přímo na pódiu vznikajících kytarových smyčkách doprovází sám sebe, ponořen do takřka meditativního zasnění. Jeho hudba, těžící z rytmu přírody, je chvíli konejšivě tichá, přechází však až do kakofonického hřímání. Šeban experimentátor využívá ke hře na kytaru například malý větrák, vzápětí nastaví jako rytmický doprovod kapačku, která bubnuje do prázdného plechového hrnce. Od kytary odběhne k fujaře, aby dokázal, že bravurně ovládá i tento lidový nástroj, a že tedy jeho slova o niterné inspiraci lidovou hudbou nejsou pouhou frází. Sledovat kompoziční výstavbu Šebanových improvizací i strukturu do detailu nacvičených skladeb vyžaduje stoprocentní divácké nasazení i ochotu vydat se do nečekaných hudebních vod. Náročnému posluchači však Šebanova hudba dokáže otevřít nové hudební obzory. (2007).

Režie:V. Fatka

2007