Templář

V roce 1215 vládne král Jan řečený Bezzemek Anglii už po dobu šestnácti let. Jan, jeden z nejničemnějších anglických monarchů, se zapsal do dějin tím, že prohrál válku s Francií, zavedl nehorázné daně a obcoval s manželkami baronů. Ti nakonec proti králi povstali a jejich povstání přerostlo v tři roky trvající krvavou občanskou válku. I díky pomoci templářských rytířů byl nakonec král Jan se svou armádou poražen. Směl setrvat na trůnu, ale pod jednou podmínkou. Musel podepsat dokument, který určoval práva a privilegia všech svobodných lidí a ve svém důsledku omezoval královu moc. Magna Charta byla zpečetěna u Runnymede 15. června léta Páně 1215. Tato událost vešla do dějin. Ale už se zapomnělo na to, co král Jan udělal potom. Nespokojen s omezením své moci povolal do země armádu dánských žoldáků, aby mu pomohla ztrestat ty, kteří jej o moc připravili. K pochodu na Londýn však nejprve potřebuje obsadit strategicky klíčový hrad Rochester. Ten už ale drží hrstka odbojných ozbrojenců, vedená baronem de Albany a templářským rytířem Thomasem Marshalem. Otázka zní, zda jej dokáží proti dánské přesile udržet do příchodu vojenských posil z Francie. Historické akční drama natočil britský režisér Jonathan English, jemuž se podařilo do snímku získat prvotřídní herecké obsazení. Vedle Briana Coxe, Jamese Purefoye, Paula Giamattiho, Dereka Jacobiho a řady dalších známých tváří se v roli velitele dánské armády objevuje Vladimír Kulich, herec s českými kořeny, který se díky své impozantní fyzické konstituci prosadil za oceánem.

Režie:J. English

Hrají:J. Purefoy, B. Cox, D. Jacobi, K. Maraová, P. Giamatti, V. Kulich, J. Flemyng, J. Foreman, A. Barnard, M. Crook

VB/USA/N, 2011, skryté titulky