Na cestě po etiopském jižním riftu

Slovo Etiopie pochází z řečtiny a obecně se dá přeložit jako „země opálených lidí“. Od severu k jihu zemi protíná Velká příkopová propadlina, oblast s mimořádnou kulturní diverzitou. Řetěz jezer dává život mnoha kmenům, které si i na prahu třetího tisíciletí zachovaly tradiční způsob života na úrovni doby kamenné. Nejzajímavější jsou zejména ženy kmene Mursi s hliněnými destičkami ve spodním rtu, nebo hamarské ženy s rituálně zjizvenými zády, ozdobené pestrobarevnými korálky. Dorzové zase staví domy ve tvaru sloní hlavy, Konsové budují opevněné kamenné vesnice, zatím co u kmene Desanech staví primitivní slaměné přístřešky výhradně ženy. Právě zde, na jihu etiopského riftu má své kořeny první člověk.

skryté titulky

Uvidíte v TV