Vikingové III (9)

Vikingové se stále vzpamatovávají z porážky před branami Paříže, ale jsou odhodlaní zaútočit na Franky ještě jednou. Ragnar trpí zraněními utrpěnými v bitvě a projevuje se na něm celkové vyčerpání. Další útok na pařížské hradby tak musí proběhnout pod vedením Lagerthy a Rolla. Ani druhý útok Vikingů však není definitivně úspěšný, dokonce jsou dva z Vikingů zajati. Král Karel a hrabě Odo však zajatce požádají, aby přesvědčili svého vůdce k přisednutí k vyjednávacímu stolu. Jeden z poutníků je Franky krutě popraven a druhý je vyslán zpět k Ragnarovi. Názory v Ragnarově družině na vyjednávání s Franky se různí, ale Ragnar všechny přesvědčí, že je stále králem a jemu přísluší pravomoc rozhodovat za všechny ostatní. Ragnar s vyjednáváním s Franky souhlasí, na jimi nabízené podmínky příměří však odmítá přistoupit. Jeho požadavkem je, aby byl okamžitě pokřtěn a mohl přijmout křesťanskou víru. Ragnar vnitřně cítí, že by tímto způsobem mohl splatit dluh vůči zesnulému Athelstanovi. Všichni ostatní však považují tento jeho čin za slabošský včetně Flokiho, který poté Ragnara definitivně zavrhne.

Hrají:T. Fimmel, C. Standen, K. Winnicková

Irs./Kan., 2015

Uvidíte v TV