Nezvěstní II (5)

Zapomínání, VB (2016). Jak se Julien v roce 2014 přibližuje pravdě, jeho tělo oslabuje. O dva roky později je do případu uvržen třetí podezřelý.

VB, 2016

Uvidíte v TV