Klenoty naší krajiny

Chráněná krajinná oblast Český les vznikla v roce 2005 na území téměř pěti set kilometrů čtverečních. Podle členitosti reliéfu se pohoří rozpadá na Čerchovský, Přimdský a Dyleňský les. Na jihovýchodě odděluje Český les od Šumavy vrchovina zvaná Všerubská. Šumavě se tato krajina svým rázem velmi podobá, ovšem její vrcholy a hřebeny jsou o dvě až tři stovky metrů nižší. Dvě třetiny území Českého lesa leží v Německu a to mělo vždy zásadní význam. Po odsunu sudetských Němců s koncem druhé světové války se pohoří stalo jedním z nejméně osídlených území České republiky. V době železné opony bylo navíc téměř nepřístupné a díky tomu se tu zachovaly vzácné ostrůvky neporušené přírody. Jedním z klenotů krajiny Českého lesa je přírodní rezervace Pleš na východním úbočí Velkého Zvonu. V severní části Chráněné krajinné oblasti Český les, nedaleko Tachova, vytvořila příroda místa atmosférou a rázem zcela jiná. Připomínají krajinu nekonečných nocí i nehasnoucího dne kdesi daleko na severu. Připomínají tundru. Během roku tady vydatně prší. Jenže houževnaté podloží tohoto území nepropouští vodu do podzemí, voda proto v krajině zůstává a vytváří rozsáhlé močály. Dvě národní přírodní rezervace, které tuto vzácnou krajinu chrání, leží jen nedaleko od sebe a jmenují se Podkovák a Farské močály.

Režie:P. Všelichová

ČR, 2017, skryté titulky