Inspektor George Gently VI (4)

Gentlyho sestup, VB (2014). Gently a Bacchus jsou povoláni, aby vyšetřili smrt Arthura Hawkese, horníka, který byl několik dní nezvěstný.

VB, 2014

Uvidíte v TV