Druhá světová: Totální válka (6)

Totální válka je všeobecný vojenský střet na všech frontách a bez omezení. Je to válka materiálu a morálky. Válka, během níž dochází k mobilizaci, destrukci a vytlačování civilního obyvatelstva. Druhá světová válka byla přesně taková. Postup obrovských armád nutil místní populaci k těžkým rozhodnutím. Hromadná výroba zbraní změnila charakter průmyslových odvětví i pracovní síly. Systematické nálety bombardérů zdecimovala města na pouhé holé trosky. Dlouhá obléhání odsoudila obyvatele měst k hladovění. Myšlenky rasové nesnášenlivosti vedly ke genocidě. Tato historická dokumentární mini série odhaluje, jak druhá světová válka otřásly základy lidstva. První epizoda zachycuje předzvěsti totální války, jimiž byly události v Mandžusku, Číně, Etiopii a Španělsku. V druhé uvidíte, jak mobilizoval celý svět. Třetí díl je věnovaný invazi, okupaci a odboji v době, kdy jeden stát za druhým podléhal postupujícím armádám. Čtvrtý se zabývá strategickými bombardovacími kampaněmi a pátý přibližuje, jak totální válka umožnila Holokaust a internaci civilních obyvatel. Nakonec budeme sledovat, jaké má totální válka následky.

Austr., 2018