Kněžna jménem Grace

Grace Kellyová je dodnes považována za jednu z nejkrásnějších hereček své doby a lidi stále zajímá hlavně její nevšední osud po ukončení kariéry. Od její smrti uplyne v roce 2022 už čtyřicet let. Zdá se, že o ní víme už všechno, novináři pronásledují prakticky všechny její potomky. Přesto zůstávají věci, které o legendě zůstávaly dosud skryty nebo nepovšimnuty. Dnešní dokument na ni pohlíží očima její rodiny a přátel. Rodina Grimaldi poprvé souhlasila s otevřením svých soukromých archivů, z nichž více než polovina dosud nebyla zveřejněna, a jejich komentováním před kamerou. Uvidíme mezi nimi mnoho amatérských rodinných záběrů natočených knížetem či kněžnou. Ukazují Grace jako matku rodiny a velmi se liší od jejího oficiálního obrazu. Poskytnou nám unikátní ohlédnutí za ikonou s neobyčejnou životní cestou.

Fr., skryté titulky