Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých III (7/10)

V dnešním díle se seznámíme s historií středověkých sídel na Mostecku a Lounsku. Po většině ze zdejších hradů zůstaly spíše jen drobné pozůstatky či byly výrazně přestavěny. Hlavní opěrný bod celého kraje, hrad Hněvín na výrazném vrchu nad kdysi královským městem Most, byl zcela zničen za třicetileté války, dnes však můžeme navštívit jeho repliku vystavěnou v době romantismu. Nový hrad v obci Jimlín tvoří rozsáhlý komplex se třemi nádvořími, jeho současná podoba je však výsledkem přestavby v raně barokním stylu. Zámecký charakter získal v 16. a 17. století i bývalý hrad Jezeří, dnes shlížející z výběžku Krušných hor na měsíční krajinu Mostecké pánve. Z blízkého Starého Žeberku zůstaly jen skromné pozůstatky zdí a terénní valy, hrad Skalka dnes připomíná jen vysoká kruhová věž, tzv. bergfrít.

Režie:M. Polák

2020, skryté titulky

Uvidíte v TV