Babylon

Spisovatel, bývalý disident a vrchní zemský rabín Karol Sidon se narodil v Praze a vystudoval pražskou FAMU. Jeho filmové scénáře a knížky odrážejí hledání židovské identity. Pod pseudonymem Chaim Cigan napsal dvoutisícistránkovou scifitetralogii „Kde lišky dávají dobrou noc“ s řadou odkazů na dlouhou židovskou historii. Bylo to po návratu z emigrace a po více než 30 letech odmlky. Když se na krajanských internetových stránkách krajane.net začaly stále častěji objevovat žádosti o kontakt na Čechy a české rodiny, žijící v Drážďanech a v Sasku, napadlo dvě české krajanky Markétu Knoppik a Šárku Atzenbeck, že založí spolek. Nazvaly ho Schola ludus a spolu s generální konzulkou JUDr. Jarmilou Krejčíkovou vymyslely jeho kulturně vzdělávací náplň. Nechaly se inspirovat starými českými krajanskými spolky, které už od minulého století existují po celém světě. Daly mu ale modernější tvář podle skutečných potřeb jeho členů, kteří nyní odcházejí do zahraničí už ne jako bývalí emigranti, ale za prací, ze studijních důvodů nebo odcházejí žít do Německa spolu se svými životními partnery.

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Babylon

  • Babylon

  • Babylon