Hledači času: Královský průvod z Prahy na Karlštejn

Císař Karel IV. uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na hradě Karlštejně, který nechal pro tento účel postavit. Každoročně je pak po Velikonocích nechával coby svátosti v Praze ukazovat lidu. Krátce nato byly klenoty v slavnostním průvodu odvezeny zpět na místo, kde se jich nemohli zmocnit ani lapkové, ani ti, co toužili po vládě nad českými zeměmi. Slavnostní návrat klenotů z Prahy na Karlštejn byl námětem rekonstrukce, která byla uskutečněna v červnu roku 2008 ve spolupráci Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, za účasti mnoha účinkujících i přihlížejících. Z této události se stala každoroční tradice.

Režie:M. Kučera

ČR, 2008, skryté titulky

Uvidíte v TV