Velikáni umění II

Peter Greenaway: "Je trochu zvláštní, že se na Bosche díváme jako na současného autora. Všechna umělecká hnutí mají nějaké předchůdce. Surrealisté byli první, kdo tvrdili, že Bosch byl před čtyřmi sty lety prvním surrealistou, že o čtyři staletí předběhl svou dobu. Pro nás je současný především svou neohrožeností – maloval beze strachu. Je to souboj Davida a Goliáše. A Bosch je samozřejmě David." Stejně jako u jiných velkých umělců, i jeho dílo odolává času. Pracoval s něčím, co je pro lidské povahy tak zásadní, že pro něj čas nehraje roli. Vždycky bude jedinečný, Panuje poměrně rozšířená představa, že Bosch byl nějaká bláznivá figurka, že měl psychotické vize. V šedesátých letech ho někteří vnímali jako psychedelika. Ve skutečnosti vycházel z pozdního středověku. Rafinovaně používal výrazivo, ikonografii a symboliku své doby, ale zároveň je posouval k moderní době. Nejdůležitější Boschovou rolí byl způsob, jakým propojil minulost a současnost. Bosch měl neuvěřitelně bohatou imaginaci. Využíval množství různých zdrojů a jejich estetiku, například grafiky anebo iluminované rukopisy. Z těchto inspiračních zdrojů si bral jednotlivé prvky a ve svém díle je používal novým způsobem, v novém kontextu. Zároveň byl vynikajícím pozorovatelem přírody. Sledoval svět kolem sebe, studoval lidské bytosti, zvířata, přírodní živly. Byl zbožný a ctil morální zásady.

VB, skryté titulky

Uvidíte v TV